tin tức

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH BBG

Có 19 chi nhánh tại các thành phố lớn với hơn 600 nhân viên, bao gồm các công ty thành viên:
- Công ty Cổ phần Vàng & Bất Động Sản BBG Việt Nam
- Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư BBG
- Công ty TNHH Hải Đồ Cổ Quốc Tế
- Công ty Cổ phần Đầu tư giá trị BBG
 

đối tác